Những yêu cần cần thiết khi lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Ngày nay vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng phức tạp trong đó có môi trường nước. Nên cần phải xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Do vậy hồ sơ xả thải vào nguồn nước yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp.

Ngày đăng: 23-03-2019

1,019 lượt xem

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá mức ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (chính là là nguồn nước tiếp nhận nước thải). Để từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường. Có thể nói, hồ sơ xả thải vào nguồn nước là một văn bản chứng từ bắt buộc của mỗi doanh nghiệp sản xuất.

 

Đối tượng cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Các cơ sở ở việt nam có hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3/ngày đêm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.

Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Thời hạn của hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm, nếu xin gia hạn thêm thì thời gian gia hạn không quá 5 năm. Đối với đối tượng muốn gia hạn, tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cũ phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng.

hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Nhà máy xả chất thải đã xử lý ra môi trường

 

Những giấy tờ cần với hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Hồ sơ sẽ cần chuẩn bị đủ các giấy tờ pháp lý và các văn bản liên quan.

Những giấy tờ pháp lý doanh nghiệp cần chuẩn bị sẽ là giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh.  

Giấy phép sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý

Hoặc văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất, quyền sử dụng đất được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.

Văn bản chấp nhận đấu nối nước thải (nếu có). Số liệu về hiện trạng hoạt động sản xuất, tính chất, quy mô.

Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải (rác thải, chất thải nguy hại, công nghiệp.  

Hóa đơn điện, nước.

Báo cáo giám sát môi trường gần nhất (nếu có). Các văn bản môi trường đã có hoặc biên bản kiểm tra của Sở hoặc Phòng TNMT và cuối cùng là báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ( nếu có).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ các văn bản liên quan như:

- Bản vẽ tổng thể.

- Bản vẽ phân khu chức năng.

- Bản vẽ thoát nước mưa.

- Bản vẽ thoát nước thải.

- Thuyết minh + bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải (nếu có). Các bản vẽ khác (nếu có).

- Và tất nhiên không thể thiếu đó là đơn đề nghị cấp phép xả thải.

hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Sơ đồ minh họa hệ thống xử lý nước thải.

Trên đây là những yêu cầu cơ bản khi làm hồ sơ xả thải vào nguồn nước để các doanh nghiệp cùng tham khảo và chuẩn bị thật đầy đủ trước khi xin cấp phép xả thải.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 891,966

Đang online7

ĐỐI TÁC CHÍNH