Với mục tiêu “Hợp tác cùng phát triển” Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam giới thiệu các sản phẩm của công ty nhằm giúp doanh nghiệp hướng tới một môi trường thân thiện xanh, sạch, đẹp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 

1.Tư vấn hồ sơ môi trường

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chi tiết
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường ( Cam kết bảo vệ môi trường cũ)
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Lập báo cáo giám sát môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
 • Lập hồ sơ xin phép xả thải vào nguồn nước, hồ sơ khai thác nước mặt, nước ngầm các cấp.
 • Lập hồ sơ đấu nối vào nguồn xả thải.

2. Thiết kế, thi công lắp đặt công trình môi trường

 • Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải các loại;
 • Sản xuất thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt và y tế.
 • Xử lý nước cấp cho các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.
 • Xử lý nước uống đóng chai, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, khử trùng, làm mềm nước.
 • Thi công hệ thống cấp và thoát nước các loại 
 • Thiết kế và thi công lắp đặt trạm bơm cấp, thoát nước

3. Cung cấp máy móc thiết bị, vi sinh môi trường

 • Cung cấp hóa chất, vi sinh xử lý nước thải, vi sinh khử mùi bãi rác, vi sinh xử lý nitơ, vi sinh xử lý dầu mỡ, vi sinh xử lý bùn, giảm bùn thải.
 • Cung cấp các loại bơm nước thải, nước cấp, máy thổi khí, giá thể vi sinh kỵ khí và hiếu khí.
 • Cung cấp hóa chất xử lý nước cấp, nước sinh hoạt.
 • Cung cấp thiết bị, máy móc quan trắc: Thiết bị quan trắc tự động nước thải, nước mặt, nước ngầm và không khí, ống khói thải