(Báo cáo) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ TẠI TP. HCM (ĐTM)

(Báo cáo) đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện...

Ngày đăng: 24-06-2019

1,074 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ

Nước ta với số dân trên 90 triệu người nhưng hiện nay thì vấn đề nhà ở là hết sức cấp thiết. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu nhà ở trong nhân dân. Nhất là đối với các thành phố lớn ở nước ta, khi hằng năm phải tiếp nhận một lực lượng lớn lao động từ các tỉnh đổ về làm việc và sinh sống. Nhu cầu nhà ở của nhóm này cũng rất lớn. Đó là chưa kể các hộ gia đình bị giải tỏa thuộc các dự án phát triển đô thị cần tái định cư tại những nơi khác. Tình hình đó cho thấy, việc phát triển các dự án xây dựng khu dân cư, chung cư là hết sức cần thiết.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường


1. Những hồ sơ môi trường cần thực hiện đối với dự án xây dựng chung cư:

Căn cứ vào Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trườngkế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án khu dân cư, chung cư phải lập báo cáo có quy mô như sau:

- Chung cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên.

2. Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường:

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý - địa chất – vi khí hậu – thủy văn.

Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên - kinh tế - xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí - đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,...

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án

Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

3. Giấy tờ cần thiết chủ đầu tư cần chuẩn bị để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định:

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là một trong các cơ quan sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt đối với các dự án xây dựng khu dân cư có quy mô từ 200 ha trở lên.

- Các bộ khác.

5. Căn cứ pháp pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11 ngày 23/06/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trườngkế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 - 19).

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 27/2015/NĐ-CP (Điều 6 - 31).

Xem thêm: HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 
Xem thêm: Kế hoạch bảo vệ môi trường

-------

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

HOTLINE: 0909 378 796

ĐỊA CHỈ: 144 CHU VĂN AN , PHƯƠNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 891,972

Đang online12

ĐỐI TÁC CHÍNH