HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Công ty môi trường Đại Nam chuyên tư vấn lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp gặp các vấn đề khó khăn về pháp lý bảo vệ môi trường

HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

1. Đối tượng cần lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất,  các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà máy, bệnh viện, trường học, khách sạn,…  bắt buộc phải lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước trước khi thực hiện xả nước thải đã xử lý đạt tiêu chuẩn ra hệ thống thoát nước bên ngoài.

2. Các công việc chính khi lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

 Thực hiện khảo sát chi tiết, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất,quy mô hoạt động, các  khối lượng sử dụng nước của doanh nghiệp trong quá trình đi vào hoạt động;

Các doanh nghiệp có phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất đều phải lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của doanh nghiệp như: khí thải, nước thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn, …; xác định tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình san lắp chuẩn bị mặt bằng, trong quá trình  xây dựng và  trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp  sau này.

  Mô tả chi tiết công trình xử lý nước thải đang áp dụng tại công ty: chế độ xả nước thải, các phương thức xả thải, lưu lượng xả thải, quy trình cũng như công nghệ xử lý nước thải của doanh nghiệp.

  Đánh giá tất cả những tác động tiêu cực của các nguồn thải trên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp đến môi trường xung quanh.

  Lấy mẫu nước thải của doanh nghiệp gửi phân tích tại phòng thí nghiệm có đủ chức năng về phân tích. hồ sơ xả thải vào nguồn nước

  Thu thập, thống kê các doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận.

  Xác định đặc trưng của nguồn tiếp nhận nước thải của doanh nghiệp như sông, suối, kênh, rạch.

  Đánh giá chi tiết về tất cả các hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội;

Theo quy định của Luật Tài Nguyên Nước,  các doanh nghiệp phải thực hiện lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước sau khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn

  Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại nhiều địa điểm khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm có chức năng về phân tích môi trường ; lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

  Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm

  Lập bản đồ  tất cả các vị trí xả nước thải vào nguồn nước.

  Lập các sơ đồ khảo sát,  vị trí tất cả các điểm lấy mẫu: bao gồm cả nước thải phát sinh từ doanh nghiệp và nước tại nguồn tiếp nhận.

3. Nơi nộp  báo cáo

Báo cáo lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước được nộp tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh/ TP

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 1,093,573

Đang online17

ĐỐI TÁC CHÍNH