Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Công ty chúng tôi chuyên lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhưng chưa thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với cơ quan nhà nước

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

1. Đối tượng thực hiện : Đối tượng phải thực hiện đề án là tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 nhưng chưa thực hiện báo cáo cam kết  bảo vệ môi trường theo quy định

2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?
Là báo cáo thể hiện những tác động tiêu cực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đến môi trường xung quanh, những tác động bao gồm: tác động đến không khí, tác động môi trường nước, tác động đến tiếng ồn, tác động đến môi trường đất.

3. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải được thực hiện khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa lập cam kết bảo vệ môi trường nộp cho Phòng TNMT quận (huyện). Trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải lập hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi xây dựng dự án nhưng chưa thực hiện thì phải làm hồ sơ lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp cho Sở TNMT tỉnh (Thành phố).
3 Mô tả sơ công việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Các công việc chính bao gồm:

 Khảo sát hiện trạng môi trường xung quanh doanh nghiệp công ty/ dự án, thu thập các số liệu phục vụ viết báo cáo đề án bảo vệ môi trường;
 Thực hiện lấy mẫu phân tích môi trường khí thải, không khí xung quanh, nước thải, ống khói (nếu có),….
 Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thải đến moi trường xung quanh dự án, đánh giá tác động chi tiết của từng nguồn thải đến hoạt động kinh doanh sản xuất, môi trường xung quanh;đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 Đánh giá chi tiết các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đã thực hiện trong thời gian qua của doanh nghiệp, công ty/dự án;
 Lên kế hoạch xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho từng nguồn thải riêng biệt – hiệu quả của các kế hoạch này;
Đề xuất các giải pháp xử lý môi trường mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong tương lai, các cam kết của doanh nghiệp về quan trắc chất lượng môi trường sản xuất, thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ thường xuyên, đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định của pháp luật;
4. Nơi nộp đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 Nộp tại Phòng TNMT Quận/Huyện;
 Ngoài ra, phải nộp cho các cơ quan quản lý khác, ví dụ: khu công nghiệp nếu doanh nghiệp nằm trong KCN, khu kinh tế, Ban quản lý KCN.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 1,093,405

Đang online11

ĐỐI TÁC CHÍNH