Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Công ty chúng tôi chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động sản xuất

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

        Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

         Thay đổi địa điểm thực hiện

      Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

 Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

 Theo Nghị định 18/2015/NĐ - CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 Theo Thông tư 27/2015/TT- BTNMT: Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan nào thẩm định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

       Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô rất lớn - thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 3 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

      Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

      Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy  từng địa phương).

Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

      Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

       Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

        Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

       Báo cáo khảo sát địa chất công trình

        Bản vẽ vị trí khu đất

      Bản vẽ mặt bằng tổng thể

       Bản thể thoát nước mưa

      Bản vẽ thoát nước thải

        Bản vẽ bể tự hoại

        Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

        Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất thiết bị y tế METABIOMED

Với kinh nghiệm nhiều năm, công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam đã tư vấn các phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tp.HCM và các tỉnh các vấn đề môi trường, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 1,093,393

Đang online8

ĐỐI TÁC CHÍNH