Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Công ty chúng tôi chuyên lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhưng chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

1. Tại sao phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện nhằm đánh giá những tác động tiêu cực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đến môi trường xung quanh, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường mà trước khi đi vào hoạt động doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Đối tượng phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối tượng phải thực hiện đề án là tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 nhưng chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định

3. Quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê công ty có chuyên môn tư vấn thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, nhưng thường các bước thực hiện gồm các bước sau:

Thống kê quy mô hoạt động, sản phẩm, nguyên liệu sử dụng, nhiên liệu, quy trình sản xuất,… của doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường đang thực hiện trong thời gian vừa qua.

lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết doanh nghiệp

Đánh giá các nguồn thải và biện pháp xử lý, quản lý chất thải bao gồm:

 Nước thải: lưu lượng nước thải, nguồn thải ra bên ngoài, công nghệ xử lý nước thải, đã thực hiện hồ sơ đấu nối với nguồn xả thải?Đã được cấp hồ sơ xả thải?

 Rác thải: khu vực thu gom? số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng?

 Chất thải rắn thông thường:  số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng?

 Chất thải nguy hại:  số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng? Đã đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

 Tiếng ổn

 Đưa ra các kế hoạch xử lý chất thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, những tác động xấu gây ra đối với môi trường xung quanh.

 Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải, xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ

 Kiến nghị và cam kết của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

4. Nơi nộp đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Báo cáo được nộp tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh/ thành phố.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 1,093,582

Đang online8

ĐỐI TÁC CHÍNH